Farma

farma-kravy2

Martin Homola, Běleč-Liteň

 

Martin Homola je dalším pokračovatelem tradice hospodářů. „Jsme rodinná farma. Na tomto statku naše rodina hospodařila již před rokem 1950, otec jej v restituci dostal zpět a dá se říct, že od té doby jej dáváme dohromady“, začal rozhovor mladý farmář. „Vystudoval jsem sice něco jiného, než zemědělství, ale k práci na farmě jsem měl vždy dobrý vztah. Tátovi jsem začal s prací v hospodářství pomáhat záhy, postupně jsem učil a v roce 2003 jsem se začal aktivně podílet na provozu naší farmy“, doplnil informace o svých začátcích Martin.

 

Farma se nachází v obci Běleč. Nedaleko se nachází Přírodní rezervace Voškov, zaujímající stráně po pravém břehu řeky Berounky, zhruba mezi obcemi Liteň, Karlštejn a Zadní Třebaň. Důvodem ochrany jsou bučiny a suťové porosty s bohatým bylinným patrem. Chráněné území bylo vyhlášeno roku 1972; jeho správou je pověřena CHKO Český kras.

 

Mléčná farma

farma-maruska-a-kravaV současnosti je farmě chováno cca 30 ks mléčného skotu plemene Holštýn a Česká straka. „Postupně holštýnku zpětně křížíme se strakou, protože ty se do našich extenzivnějších podmínek hodí mnohem lépe, ať již svou odolností, konverzí krmiv, tak i kvalitou produkovaného mléka“, stručně představil chovaná zvířata Martin. „Otec měl mnohem širší záběr hospodaření, ostatně tak to dřívě bývalo, ale já se soustřeďuji pouze na produkci mléka a jeho zpracování. Krávy nadojí cca 5500 l mléka ročně a pracujeme samozřejmě na tom, aby se dojivost zlepšovala při zachování paramaterů kvality. Obhospodařujeme 80 ha půdy, z toho jsou 5 ha travní porosty na produkci sena a zbytek je orná půda. Zde pěstujeme pícniny a obilniny na krmení.

Mléko je od dubna 2015 všechno zpracováváno malé mlékárně na farmě.  Vyrábíme sýry zrající /4-12měsíční/, pařené a sýry typu žervé, balkán, tvaroh, jogurty bílé i ochucené, jogurtové mléko, zakysané mléko a nakládané sýry. Je důležité podotknout, že všechny naše výrobky zpracovávame bez konzervačních látek. Odbytujeme přes farmářské trhy, zavážíme domácnosti a obchody, část produktů také prodáváme přímo z farmy“, rozpovídal se o odbytových možnostech Martin. „Výrobky, které nejvíce chutnají našim zákazníkům dáváme do soutěže Regionální středočeská potravina a výsledky jsou vidět. V roce 2014 vyhrál Tučný měkký tvaroh v kategorii Sýr v včetně tvarohu. V roce 2015 v kategorii Sýr včetně tvarohu vyhrály Provázky /pařený sýr jemně slaný/ a v roce 2016 v té samé kategorii vyhrál Zrající sýr /typu gouda, 4-6měsíční/.“

 

Smysluplné dotace pro všechny

Podpora mladých, začínajících zemědělců je podle Martina nejenom potřebná, ale hlavně nutná. „Využil jsem dotaci Zahájení činnosti mladých zemědělců (ZČMZ). Je to velmi dobrá příležitost, významná podpora na zahájení hospodaření. V rámci podpory jsem zakoupil traktor, obracečku a lis, abychom mohli lépe zpracovávat krmiva pro zvířata. Je mi jasné, že pro malé, opravdu začínající farmy je nastavení podmínek dotace – hlavně podmínka minimálního zisku – opravdu problematická. Já obhospodařuji významnou plochu půdy, ze které jdou dotace a mám podporu rodiny, ale pro začínající, malé farmy je nutné do budoucna podmínky upravit více prakticky tak, aby na podporu bylo možné dosáhnout“, doporučil Martin.

 

Plány do budoucna a úspora energie v provozu

V bývalé stáji s klenutými stropy po dědovi je budována provozně odpovídající sýrárna s potřebnou kapacitou. „Naším plánem je do budoucna zpracování maximálního množství našeho mléka. Část mléka v dnešní době dodáváme do mlékárny, ale jsem si vědom skutečnosti, že vzhledem k naší produkci se jednoho dne může stát, že mlékárna s námi přestane spolupracovat a chci na takovou skutečnost být připraven a to na zpracování dlouhozrajících sýrů typu – gouda, přiblížil své plány do budoucna Martin. „Chtěl bych se postupně dostat až na 150 ha obhospodařované plochy, což by nám zajistilo dostatečné množství krmiv a mléka tak, abychom z prodeje naší produkce dokázali slušně vyžít a zároveň jsme neustali v investicích do hospodářství“, doplnil.

V budoucí mlékárně byla namontována rekuperační jednotka na úsporu tepla a úpravy vzduchu, s kombinací s teplovodním podlahovým vytápěním. „Při zpracování mléka a výrobě sýrů vzníká hodně tepla a taky páry. Takto energii prostřednictvím rekuperace znovu využijeme a uspoříme část financí na její výrobu“, představil jednu z možností úspor energie na farmě Martin.

 

Podpora zaměstnanosti na venkově

Na provozu farmy se podílí celá rodina. „V rámci svých možností pomáhají rodiče. Moje sestra se stará o výrobu v mlékárně, ale i o odbyt naší produkce a je to dáno tím, že má odborné vzdělání v tomto potravinářkém směru. Na farmě máme tři zaměstnance, dva na plný a třetího na částečný úvazek. Snažíme se je zapojit plně do provozu farmy a také je vzdělávat. Hledáme pro ně možnosti rozvoje, protože každá věc, kterou se naší zaměstnanci naučí, se samozřejmě pozitivně projeví na provozu farmy“, uvedl k otázce zaměstnanců Martin. „Snažíme se všechny činnosti na farmě provádět tak, abychom občas mohli mít volno a mohli si od práce odpočinout a i v tom nám samozřejmě zaměstnanci a rodiče pomáhají“, doplnil.

 

Motto: „Zákazníci nás znají kvůli kvalitě našich produktů, rádi se vracejí a toho si vážíme“

 

Zdroj: Informační brožura SMA